870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Dla seniorów

Siesta zaprasza osoby w wieku 50+ na kursy językowe przygotowane specjalnie dla Seniorów. Proponuje kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego, każdy na dwóch poziomach zaawansowania.
Informacje i zapisy: Siesta; Gdynia ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. (058) 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl. Zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu, cena to 7,5 zł/60 min
***
ZMCh „Polska YMCA" Ognisko w Gdyni informuje,że nadal trwają zapisy na zajęcia pozauniwersyteckie w ramach projektu GDYNIA 55+, dofinansowanego z budżetu Miasta Gdyni. Zapraszamy do sekretariatu YMCA w godz. 9.00 - 14.00 do budynku YMCA,w Gdyni, ul. Żeromskiego 26.
Informacji udziela sekretariat YMCA - tel. (058) 620 31 15 , http : / www.gdynia.ymca.pl.
Zapraszamy również na zajęcia w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowane w budynku YMCA .
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 22 - 30 września 2008r od godz. 9.00 - 15.00 w sali wykładowej Domu Rzemiosł na pierwszym piętrze.