870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Może być cieplej.

 Poniżej informacja  Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Spółka z o.o. w Gdyni (OPEC):

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni - firma komunalna, gotowa rozpocząć dostawę ciepła dla mieszkańców, oczekuje na decyzje właścicieli i zarządców budynków.

Na ciepło będą jednak musieli poczekać dłużnicy.

Firma OPEC w Gdyni zakończyła przegląd systemów ciepłowniczych w Gdyni, Sopocie, Rumi i Wejherowie. I tylko od decyzji właścicieli i zarządców budynków - spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, indywidualnych odbiorców zależy czy już można ogrzewać coraz to zimniejsze pomieszczenia, a mieszkańcom uprzyjemniać chłodne wieczory.

Światowe rozwiązania techniczne zastosowane przez opec-owskich ciepłowników, pozwalają przez cały rok dostarczać do węzłów w budynkach ciepło na potrzeby grzewcze. Decyzję o uruchomieniu dostawy ciepła, zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym, podejmuje odbiorca. W przypadku węzłów (stacji) grupowych zasilających więcej niż jeden budynek, ogrzewanie zostanie włączone na pisemny wniosek 25% odbiorców.

Komfort cieplny w każdym mieszkaniu jest uzależniony od sprawnie działającej instalacji wewnętrznej, która należy do właścicieli-zarządców budynków odpowiadających za jej przygotowanie do odbioru ciepła.

Aura jeszcze sprzyja spóźnialskim. Ale z pogodą bywa różnie, płata figle nawet synoptykom. Lepiej, więc przyspieszyć wszystkie prowadzone konserwacje i remonty.

OPEC-owskie ciepło czeka na progu, gotowe do przekazania, oczywiście dla tych, którzy mają uregulowane zobowiązania lub podpisane ugody na spłatę długu.

Posiadany przez OPEC Certyfikat za zgodność Systemów Zarządzania z normami PN-EN ISO 9001:2001 - Zarządzanie Jakością, PN-EN ISO 14001: 2004 - Zarządzanie Środowiskowe, PN-EN 18001:2004 - Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, krótko ujmując Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem gwarantuje mieszkańcom, że dostarczane ciepło spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, a organizacja i zarządzanie spełniają wymagania europejskich norm. Skutki wdrożenia certyfikatu są pozytywnie odczuwalne przez odbiorców ciepła.

W odniesieniu do lat przed modernizacją systemu ciepłowniczego, zdarzeń awaryjnych jest zdecydowanie mniej a statystyka tych, które występują, odnosi się najczęściej do tego obszaru systemu, który przewidziany został do modernizacji w kolejnych latach. Słowa „awaria", „przerwa remontowa" zaczynają przechodzić już do słowniczka coraz rzadziej używanych zwrotów.

Okres letni wykorzystano na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych infrastruktury ciepłowniczej oraz na przyłączenia nowych obiektów.

Wyremontowano oraz zmodernizowano najstarsze, najbardziej awaryjne sieci osiedlowe w Gdyni Cisowej - w obrębie ulic Chylońskiej i Janowskiej oraz ulic Zbożowej i Owsianej, a w dzielnicy Obłuże - w obrębie ulic Unruga i Podgórskiej.

Aktualnie wykonywane są końcowe prace związane z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni w kwartale ulic Podchorążych, Godebskiego, Czwartaków i Bosmańskiej oraz prace modernizacyjne w dzielnicy Babie Doły w obrębie ulic Dedala i Ikara.

Przed sezonem grzewczym firma zrealizowała wiele zadań inwestycyjnych. Ważniejsze z nich to - przebudowa sieci magistralnej przy ul. Śląskiej w Gdyni, budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Gdyni - do Osiedla „Komandorskie Wzgórze", do budynków Office Park przy ul. Łużyckiej, budynku przy ul. Myśliwskiej-Górniczej i budynku Abrahama 47, w Rumi - do Osiedla Rumia Park, budynków przy ul. Wrocławskiej w Rumi, w Wejherowie - do budynków Osiedla Fenikowskiego oraz budynków przy ul. 3 Maja.

Część zadań remontowych i inwestycyjnych jest w trakcie realizacji. Prace te prowadzone są w sposób niezakłócający dostawy energii cieplnej. Wiąże się to z technologią i organizacją robót remontowo-modernizacyjnych, które wymagają tylko kilkugodzinnej tzw. „przepinki".

O firmie mówi się, że jest jedną z najlepszych w Polsce. Miarą sukcesu są liczne nagrody, certyfikaty i wyróżnienia. W ostatnim okresie OPEC otrzymał godło „Europejski Standard, 2008", Certyfikat „Legalna Firma", Certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", „Partner Gdyńskiego Sportu ".

Sukces OPEC-u był i jest możliwy dzięki dobrej współpracy z miastami, odbiorcami ciepła z systemów ciepłowniczych oraz dzięki zaangażowaniu pracowników firmy OPEC.

W sprawach odbioru ciepła klienci mogą kontaktować się bezpośrednio z rejonami eksploatacyjnymi:


Miejski system ciepłowniczy Gdynia/Rumia

GDYNIA

Śródmieście, ul. Warszawska 71, tel. (058) 667 26 74

Witomino, ul. Konwaliowa 1/3, tel. (058) 667 26 00

Redowo, ul. Bpa Dominika 25B, tel. (058)  667 26 22

Karwiny, ul .Nałkowskiej 20, tel. (058) 667 26 92

Dąbrowa, ul. Lukrecjowa 1, tel. (058) 667 26 97

Chylonia, ul. Chylońska 50A, tel. (058)  667 26 62

Grabówek, ul. Gen. Orlicz Dreszera 11, tel. (058) 667 26 67

Cisowa, ul. Chylońska 301, tel. (058)  667 26 81

Obłuże, ul. Adm. Unruga 80, tel. (058) 667 26 31

Pogórze, ul. Gen. Sikorskiego 2, tel. (058) 667 26 40

RUMIA, ul. Gdańska 33/A, tel. (058) 667 26 56

Kotłownie

Sopot, ul. Cieszyńskiego 17, tel. (058) 667 26 41

Wejherowo, ul Staromłyńska 41, tel. (058) 677 97 97