870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Prawa konsumenta – gdzie szukać pomocy - odc. 3

w ktorej podejrzewamy, że wystąpiło oszustwo?
Pani Agata S. z Gdańska padła ofiarą skimmingu. Przestępcy wypłacili z jej konta 3.000 złotych w bankomacie. Co powinna zrobić w tej sytuacji?
Odp: Klientka powinna niezwłocznie zadzwonić do banku który wydał jej kartę. Wydawca może zastrzec obecną kartę klientki i wydać nową. W sytuacji gdy oszustwo zostało dokonane na większą kwotę należy też, po konsultacji z bankiem, zawiadomić Policję i jej przekazać wyjaśnienie sprawy.
Bezpieczny bankomat (jak uchronić się przed skimmingiem).
Skimming polega na kopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty płatniczej bez zgody jej właściciela. Później tak skopiowany pasek jest nanoszony na inną kartę płatniczą, którą przestępcy dokonują zakupów. Odmianą tego przestępstwa jest skimming bankomatowy. Podczas wizyty posiadacza karty przy bankomacie przestępcy odczytują zawartość paska magnetycznego oraz próbują na różne sposoby (przy użyciu kamery video lub specjalnej nakładki na klawiaturę, miniaturowego skaneru) zdobyć kod PIN do karty. Do skimmingu może dochodzić także w sklepach, restauracjach lub innych punktach handlowych. Oto kilka kroków, które powinieneś podjąć, aby ograniczyć możliwość wystąpienia przestępstwa:
• Podpisuj nowe karty zaraz po ich otrzymaniu;
• Przechowuj swój numer rachunku karty i osobisty numer identyfikacyjny (PIN) w bezpiecznym miejscu;
• Okresowo sprawdzaj czy nie brakuje żadnej z Twoich kart;
• Niszcz kopie potwierdzeń transakcji, biletów lotniczych, tras podróży i innych dokumentów, na których widnieją numery Twoich kart;
• Zapamiętaj swój numer PIN (nie zapisuj go na karcie płatniczej, kartkach czy innych przedmiotach noszonych ze sobą);
• NIGDY nie podawaj nikomu hasła, którego używasz do logowania się do rachunku internetowego lub do dostawcy usług internetowych;
• Staraj się nie wypłacać gotówki w bankomatach usytuowanych w odludnych miejscach;
• Przed włożeniem karty do bankomatu sprawdź, czy nie doczepiono żadnych dodatkowych urządzeń.
• W momencie wpisywania numeru PIN, zasłoń drugą ręką klawiaturę. To zminimalizuje prawdopodobieństwo podejrzenia przez nieznajomych tego numeru.
• Nie korzystaj z pomocy obcych osób przy wypłacie gotówki z bankomatu.
• Jeśli utraciłeś kartę - jak najszybciej dokonaj zastrzeżenia. Kartę możesz zastrzec telefonicznie bądź osobiście w dowolnym banku honorującym karty określonego systemu.
Artykuł przygotowało Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni
81- 472 Gdynia, ul. Legionów 126
Tel. (058) 624 98 76.