870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Przegląd filmów o handlu ludźmi

W dniach 26-28 września 2008 r. w Gdyni odbędzie się zorganizowany przez Stowarzyszenie „Razem" i DKF „Żyrafa" przegląd filmów o handlu ludźmi. Wyświetlone zostaną następujące tytuły: „Przeznaczone do burdelu" (26.09 g. 19.00); „Lilia 4-ever" (27.09 g. 18.00); „Masz na imię Justine" (28.09 g.18.00).
Ponadto w dniach 29.09 - 01.10 zaplanowano specjalne projekcje filmu „Lilia 4-ever" dla młodzieży gdyńskich szkół średnich.
Po wszystkich projekcjach przewidywana jest dyskusja moderowana przez psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni.
Przegląd organizowany jest w ramach przygotowań do międzynarodowej konferencji projektu CATSEB (Cooperation Against Trafficking In South-East Baltic) mającego na celu stworzenie lokalnych i międzynarodowych sieci współpracy instytucji i organizacji zajmujących się problemem oraz edukację na temat zjawiska. W Polsce liderem projektu jest Stowarzyszenie „Razem", partnerami są: Miasto Gdynia, Komenda Miejska Policji w Gdyni, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
Projekcje odbywać się będą w Klubie Filmowym w Gdyni przy ul. Waszyngtona 1.
Wstęp na projekcje jest bezpłatny, wymagana rejestracja miejsc (imię nazwisko, liczba osób, data projekcji) telefonicznie (058) 622 22 22 lub e-mail dkf@razem.org.