870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły informuje, że dyżury radnych pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53, pokój 128 w każdy poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.00. W dyżurach udział biorą również funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady ul. Lniana 19 tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00.
W pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 19.00 dyżuruje przewodnicząca Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej (w godz.17.00-18.00). Ponadto w biurze Rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk - w pierwszą środę miesiąca w godz: 17.00 - 18.00 oraz Marcin Horała w drugi czwartek miesiąca w godz: 17.00 -18.00. Szczegóły na stronie internetowej www.gdynia-cisowa.info
***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino informuje o zmianie siedziby i godzin pracy. Zapraszamy mieszkańców do szkoły podstawowej nr 37 na Wiczlinie, ul. Wiczlińska 93 we wtorki, środy i czwartki od godz.13.30 do godz. 18.00.
***
Rada Dzielnicy Chylonia informuje, iż w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00 dyżurują radni dzielnicy: 24.09 - Maria Czerwiec.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne informuje, że po przerwie wakacyjnej zostały wznowione dyżury radnych, które odbywają się w środę w godz. 17.00 - 18.00 w biurze przy ul. Witomińskiej 8: 1.10. - Katarzyna Kondraciuk, 8.10. - Włodzimierz Bardo.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00.
Harmonogram dyżurów: 25.09 - Barbara Cichosz, 2.10 - Edyta Sieracka - Zięba, 9.10 - Lech Woltersdorf, 16.10 - Regina Szmal, 23.10 - Teresa Dyszlewicz, 30.10 - Zenon Roda. W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców dzielnicy o wznowieniu dyżurów radnych w biurze Rady. W każdy poniedziałek od godz.17.00 do 18.00 dyżurują radni dzielnicy: 22.09 - Barbara Barbarowicz i 29.09 - Jacek Witeszczak.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że po przerwie wakacyjnej wznawia dyżury radnych dzielnicy w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Morskiej 186, w każdy czwartek miesiąca w godz.17.00-18.00.
Oto harmonogram na najbliższy okres: 25.09.- Ireneusz Drapaluk.
W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30 - 16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 w biurze Rady Dzielnicy. Dyżur pełnią również funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV L.O. w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-18.00. I tak: 02.10.- wiceprzewodnicząca Irena Koszucka, 09.10.- Ewa Bałdyga, 16.10.- Piotr Dłużak, 23.10.- Ireneusz Drapaluk,30.10.- Artur Beń, 06.11.- Paweł Stec, 13.11.- Piotr Dłużak. W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że po przerwie wakacyjnej zostały wznowione dyżury radnych i funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek w godz.18.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Podgórskiej 14 (budynek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej) pokój nr 15, tel.(058) 665 50 00.
Harmonogram dyżurów: 22.09 - Marta Bejm, 29.09 - Irena Mossakowska.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8 /SP nr 33/, nr tel. (058) 625 32 95 w poniedziałki w godzinach 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki w godzinach 17.30 - 18.30 na dyżury członków Zarządu Dzielnicy i Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej. I tak: 22.09 - Danuta Krygier, 29.09 - Paweł Laskowski, 06.10 - Zbigniew Lehmann.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 08.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Przewodnicząca Zarządu - mgr Jolanta Roszczynialska dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00, a Wiceprzewodniczący Zarządu - Krzesław Kowalski dyżuruje w trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00.
Ponadto można umówić się na spotkanie w innym terminie za pośrednictwem biura Rady.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49 ul. Steyera 2 tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. Dyżur radnego: 24.09 - Krzystof Baran.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zaprasza w środy w godz. 17.00 -18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 56 21.
I tak: 24.09 - Urszula Kowalik.
W I środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Zarząd Dzielnicy Redłowo dyżuruje w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00: I-szy poniedziałek miesiąca wiceprzewodniczący Zarządu Józef Leszczyński, II-gi poniedziałek miesiąca przewodnicząca Zarządu Wiesława Nadolska, III-ci poniedziałek miesiaca wiceprzewodnicząca Zarządu Alicja Kowalczyk. Dyżury radnych w czwartki w godz. 17.00-18.00: 25.09 (czwartek) Krystyna Warczak przewodniczaca komisji Społecznej, 2.10. (czwartek) Artur Delke - komisja Bezpieczeństwa i Sportu, 9.10. (czwartek) Beata Kupc-Muszyńska - komisja Społeczna. W trzecią środę miesiąca dyżuruje radna Miasta Joanna Chacuk w godz. 12.30-13.30 w Biurz Rady dzielnicy.
Biuro Rady Dzielnicy czynne w: poniedziałek - 15.00 do 19.00, środę - 10.00 do 15.00 i czwartek - 13.00 do 18.00.
Adres strony Rady: www.gdynia-redlowo.info.pl, rada.redlowo@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają sie w każdy czwartek w godz. 17.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058-  661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w biurze rady dyżur pełni radny miasta  Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00-13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00-19.00, piątek w godz. 15.00-18.00. W najbliższym czasie dyżury pełnią:

25 września - Elzbieta Raczyńska, 2 października - Patrycja Podsiedzik, 9 października - Beata Leng - Garbacz. 6 października (poniedziałek) w godz. 17.00-18.00 - Andrzej Bień, 2 października w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią również strażnicy miejscy. Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze Rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 24.09. - Mariusz Pająk. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej.
W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze Rady w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że biuro rady czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00, tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełni Straż Miejska w godz.17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów radnych dzielnicy: 23.09. - Stella Hebanowska, 30.09. - Adam Osiński, 7.10. - Jarosława Pawlak, 14.10. - Anna Sadowska, 21.10. - Grzegorz Sadowski, 28.10. - Beata Smolińska, 4.11. - Magdalena Szablewska, 18.11. - Tomasz Śniadek.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00- 18.00. Dyżury: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 17.00 - 18.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00.

ikona