870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Szkolenia

Fundacja Gospodarcza w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy realizuje projekt „KOBIETA ATRAKCYJNA ZAWODOWO". Szkolenia realizowane są do 31 października 2009 r.
Projekt adresowany do kobiet niepracujących:
- pragnących wejść lub powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
- długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy),
- o kwalifikacjach zawodowych wymagających podniesienia, uzupełnienia lub zmiany zameldowanych w powiecie M. Gdynia, M. Gdańsk, M. Sopot, powiecie wejherowskim, kartuskim lub puckim
W ramach projektu Fundacja Gospodarcza oferuje:
- szkolenia z zakresu pracy biurowej,
- szkolenia z zakresu stylizacji paznokci,
- szkolenia z zakresu profesjonalnej sprzedaży,
- doradztwo zawodowe i biznesowe po szkoleniach,
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej: www.fundacjagospodarcza.pl w linku Aktualności.
Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel.: (058) 622 60 17, 622 20 52, fax: (058) 622 59 85.
***
Jak zaplanować karierę zawodową? Jak budować swój potencjał? Jak dbać o własny rozwój? Jak przygotować dokumenty aplikacyjne? Jaką uczelnię wybrać? Jak znaleźć satysfakcjonującą pracę? - na bezpłatne badanie predyspozycji zawowodowych zaprasza Fundacja Gospodarcza. Odbywa się ono w ramach projektu „Trafne decyzje II - badanie predyspozycji zawodowych dla młodzieży" współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008.
Jeżeli:
- jesteś osobą w wieku 19 - 25 lat,
- stoisz przed wyborem szkoły, zawodu lub miejsca pracy,
- chcesz zbadać swoje predyspozycje zawodowe,
Przyjdź na spotkanie z doradcą zawodowym! Każda osoba uczestnicząca w badaniu predyspozycji zawodowych otrzyma profesjonalny poradnik „Trafne decyzje"!
Fundacja Gospodarcza
Gdynia, ul. Olimpijska 2
Maja Stoppa, Anna Dąbrowska - doradcy zawodowi
Zapisy telefoniczne: Tel. (058) 622 60 17, 622 20 52 wew. 40, 41
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2008 roku.