870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Uwaga! Próba syren alarmowych w Gdyni!

W czwartek, 25 września w Gdyni, w całym mieście między godz. 17.00 i 19.00 rozlegną się w czasie 1 minuty syreny alarmowe. Będzie to element ćwiczeń służb obrony cywilnej, w ramach organizowanego tego dnia w godz. 16.00 - 20.00, wojewódzkiego treningu systemu zarządzania kryzysowego. Głównym celem treningu jest określenie trudności, jakie mogą zaistnieć przy uruchamianiu systemów wykrywania i alarmowania - w sytuacji zagrożenia huraganem lub inną klęską żywiołową.
Nie należy w tym dniu odgłosu syren kojarzyć z jakimkolwiek realnym zagrożeniem! To tylko ćwiczenia!!!