870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Uwaga- sprzedawcy alkoholu!

Przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe - w dniu 30 września 2008 r. mija termin wpłat III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r. Wpłat można dokonać w kasie U.M. lub na konto w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045. Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od 8.00 do godz. 16.00.