870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

W środę sesja

W środę, 24 września 2008 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XIII sesja rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:
- powołania Gdyńskiego Funduszu Filmowego;
- zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji;
- uchwalenia „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014 dla Miasta Gdyni"
- uchylenia statutu Żłobka „Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23 zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XIII/490/99 oraz zatwierdzenia nowego statutu Żłobka „Niezapominajka" w Gdyni;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - ul. Śliska;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo;
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych;
- wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego - baru gastronomicznego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Morskiej 97.