872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Czy towar przeceniony podlega reklamacji? - odc. 5

List: W ubiegłym roku Pani Monika B. z Gdyni kupiła w butiku płaszcz. Towar był przeceniony ze względu na niewielkie uszkodzenie podszewki. Klientka próbowała oddać płaszcz do reklamacji w sklepie, ale sprzedawczyni nie przyjęła go. Stwierdziła, że płaszcz nie podlega reklamacji gdyż był przeceniony. Czy miała prawo tak zrobić?
Odp: Nie. Towar przeceniony także może podlegać reklamacji. Możliwość składania reklamacji nie dotyczy wyłącznie tych uszkodzeń bądź wad towaru, o których sprzedawca poinformował kupującego w momencie sprzedaży. Jeśli zatem reklamacja klientki dotyczyłaby uszkodzonej podszewki - sprzedawca mógłby odmówić jej pozytywnego załatwienia. W zaistniałej sytuacji reklamacja podlega rozpatrzeniu na zasadach ogólnych.
Czy towar przeceniony podlega reklamacji?
Jeżeli produkt jest wadliwy zawsze przysługuje nam prawo do reklamacji i fakt, że kupiliśmy go na wyprzedaży nie ma żadnego znaczenia. Powinniśmy wówczas złożyć reklamację u sprzedawcy - najlepiej na piśmie. Gdy do produktu dołączona jest gwarancja, wówczas możemy zgłosić naszą reklamację gwarantowi, czyli producentowi lub dystrybutorowi towaru. Pamiętajmy o paragonach, które powinniśmy otrzymać niezależnie od tego, gdzie i na jakich warunkach nabyliśmy towar. To dowody zakupu, które pomogą nam w dochodzeniu naszych praw, jeśli kupimy wadliwą rzecz.
Jeśli jednak kupiony na wyprzedaży produkt nie posiada wad, a jedynie - po namyśle -stwierdzamy, że po prostu nam nie odpowiada, to tylko od dobrej woli sprzedawcy zależy, czy przyjmie go z powrotem i zwróci nam pieniądze. Przedsiębiorcy coraz częściej stosują taką praktykę. Pamiętajmy zatem, by sprzedawca deklarujący taką wolę zaznaczył na paragonie, w jakim terminie przysługuje nam zwrot.
Jeśli powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiedzieliśmy podczas zakupu, nie możemy jej reklamować u sprzedawcy, natomiast wszystkie inne wady - tak.
Pomoc w dochodzeniu swoich praw uzyskamy bezpłatnie od powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. Znajdziemy ich w całej Polsce w urzędach miasta lub starostwach powiatowych. Pełna lista rzeczników wraz z ich danymi adresowymi jest dostępna na stronie www.uokik.gov.pl . W przypadku zakupów za granicą pomoże Europejskie Centrum Konsumenckie www.konsument.gov.pl .
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ul. Legionów 126 81-472 Gdynia
tel: (058) 624 98 76, e-mail: odfik-gdynia@skef.pl

ikona