872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Dla dzieci

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana informuje, że Przedszkole Samorządowe nr 19 przy ul. Harcerskiej przyjmuje zapisy dzieci w wieku 3 - 5 lat na atrakcyjne, bezpłatne zajęcia popołudniowe tel. (058) 622 12 42 w godz. 9.00- 15.00.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 27 w dn. 04.10.2008 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (logopedzi, psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog) w dn. 08.10.2008 r. w godz. 16.30 - 19.00. Diagnoza i terapia bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci klas I - III: w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni przy ul. Władysława IV 54 prowadzone są gry i zabawy sportowe dla dzieci w wieku 6 - 9 lat.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.00 i sobotę o godz.10.00, a prowadzą je nauczyciele-trenerzy uczący w Zespole Sportowych Szkół.

ikona