872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Foczka - przyjacielem dzieci

25 września 2008 r. w Zespole Szkół nr 13 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 26 odbyła się uroczysta inauguracja podprogramu „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa".
W tym roku szkolnym ponad 2 tys. pierwszoklasistów z Gdyni pozna nowy elementarz „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa". Książeczka zawiera 9 tematów związanych z ogólnie rozumianym bezpieczeństwem, m.in.: bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne postawy wobec zwierząt, bezpieczne zabawy w domu, na dworze latem i zimą, fajerwerki, niewybuchy, poszanowanie cudzej własności, ostrożnie w kontaktach z nieznajomymi osobami.
Proces edukacji rozpoczyna się od zapoznania dzieci z pracą policjanta i jego rolą w społeczeństwie. Głównymi celami tego programu skierowanego do milusińskich jest kształtowanie u dzieci umiejętności szukania pomocy w obliczu zagrożenia.
Uczniowie z klas I stanowią tę grupę społeczną, na którą można oddziaływać najskuteczniej. Podjęte działania edukacyjne mają ograniczyć występowanie zjawisk społecznie szkodliwych, np. agresję wśród dzieci i młodzieży i zminimalizować ryzyko stania się ofiarą takich zdarzeń.
Elementarz, który otrzymają pierwszoklasiści został opracowany w ramach gdyńskiego Programu „Bezpieczna przystań Gdynia" w Sekcji Prewencji KMP w 2007 r. przez kom. Piotra Peplińskiego. W tym roku szkolnym zmodyfikowano go, a nowy powstał przy profesjonalnej współpracy z Elżbietą Mazurek, konsultantem Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Na zakończenie programu odbędzie się konkurs, w którym dzieci będą popisywały się zdobytą przez cały rok wiedzą.
Dodajmy, że w roku szkolnym 2007/2008 program realizowany był w 4 szkołach, wzięło w nim udział 414 dzieci.

ikona