872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Gdyńska Policja na medal i ... z certyfikatem!

Komenda Miejska Policji w Gdyni otrzymała Certyfikat Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN EN ISO 9001:2001.
Należy podkreślić, że ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.
Norma została opracowana w 2000 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i wydano ją w języku polskim we wrześniu 2001 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny z oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2001. Może być stosowana przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju.
Głównymi kryteriami przyznania normy są m.in. zrozumienie i spełnienie wymagań klienta czy dostarczanie wyników efektywnego działania w oparciu o obiektywne badania.

ikona