872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Gdyńskie lotnisko pasażerskie - coraz bliżej...

29 września br. zapadła ważna decyzja przybliżająca moment uruchomienia lotniska cywilnego w Gdyni - Kosakowie.
Oto bowiem radni Sejmiku Wojewódzkiego wpisali to lotnisko do „Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020" - na listę kluczowych dla Pomorza portów lotniczych.
Warto odnotować, że w minionym tygodniu, 24 września, na XXIII sesji Rady Miasta gdyńscy radni jednogłośnie podjęli rezolucję następującej treści:
„Rada Miasta Gdyni zwraca się do Sejmiku Województwa Pomorskiego o ujęcie w „Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu w województwie pomorskim na lata 2007 - 2020" zapisów, umożliwiających rozwijanie lotniska Gdynia - Kosakowo w kierunku lotniska pasażerskiego i cargo, jako komplementarnego do regionalnego portu lotniczego w Gdańsku - Rębiechowie, zgodnie z rekomendacjami „Studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 2025", wykonanego przez PricewatehouseCoopers i York Aviation, na zlecenie Marszałka Województwa Pomorskiego."

ikona