Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Konferencja pedagogów i psychologów

7 października 2008 r. w Liceum Jezuitów w Gdyni odbędzie się I Pomorska Konferencja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych. Wezmą w niej udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku, reprezentanci poradni psychologiczno - pedagogicznych z woj. pomorskiego, dyrektorzy szkół oraz pedagodzy i psycholodzy szkolni, w sumie ok. 200 osób.
W ostatnich latach obserwujemy w naszym otoczeniu narastający kryzys rodziny, wzrost zagrożeń i problemów dotykających dzieci i młodzież, takich jak uzależnienia, depresje, subkultury, zachowania autodestrukcyjne. Jednocześnie pracownicy placówek świadczących pomoc pedagogiczną i psychologiczną borykają się również z różnymi problemami związanymi z brakiem wolnych terminów konsultacji oraz niedostateczną informacją o ofercie i profilu pomocy świadczonej przez inne placówki. Aby zgłaszający się pacjenci otrzymywali szybką i profesjonalną pomoc potrzebna jest integracja działań oraz ścisła współpraca pomiędzy poradniami. Celem konferencji jest także prezentacja dorobku i oferty poradni psychologiczno-pedagogicznych z naszego województwa oraz wymiana doświadczeń.
Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Woj. Pomorskiego - Jan Kozłowski oraz Ewa Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdyni. Organizatorzy do udziału w konferencji zapraszają wszystkie zainteresowane osoby.
Biuro Konferencji: ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia, tel. (058 620 66 90), mail: ekporadnia@o2.pl

ikona