Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości

W imieniu Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku zapraszamy do udziału w XII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Konkurs jest organizowany pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego. Jest on regionalną odmianą Polskiej Nagrody Jakości i ma na celu przede wszystkim:
• popularyzację wśród załóg przemysłowych zakładów pracy, usługowych i innych, projakościowego sposobu myślenia oraz zwrócenia uwagi na potrzebę doskonalenia wyrobów i usług oraz osiągania w tym zakresie poziomu europejskiego,
• promocję nowoczesnej koncepcji zarządzania przez jakość (TQM),
• implementowanie do przedsiębiorstw potrzeby ciągłego doskonalenia jego zarządzania,
• wprowadzenie nowoczesnych systemów zapewnienia jakości,
• podniesienie zdolności konkurowania przedsiębiorstw w ramach Unii Europejskiej.
Zgłoszenia do Konkursu (z dopiskiem: Pomorska Nagroda Jakości) należy przesyłać do dnia 20.10.2008 na adres (formularz dostępny na stronie www.gcwp.gdynia.pl lub www.gdynia.pl): Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk. Do zgłoszenia należy dołączyć materiały informacyjne i referencyjne o przedsiębiorstwie.
Więcej informacji na temat Konkursu: Pomorska Rada FSNT-NOT w Gdańsku, Eugeniusz Murczkiewicz, tel. (058) 301 12 18.

ikona