872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły informuje, że dyżury radnych pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53, pokój 128 w każdy poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.00. W dyżurach udział biorą również funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady ul. Lniana 19 tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00.
W pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 19.00 dyżuruje przewodnicząca Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej (w godz.17.00-18.00). Ponadto w biurze Rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk - w pierwszą środę miesiąca w godz: 17.00 - 18.00 oraz Marcin Horała w drugi czwartek miesiąca w godz: 17.00 -18.00. Szczegóły na stronie internetowej www.gdynia-cisowa.info
***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino informuje o zmianie siedziby i godzin pracy. Zapraszamy mieszkańców do szkoły podstawowej nr 37 na Wiczlinie, ul. Wiczlińska 93 we wtorki, środy i czwartki od godz.13.30 do godz. 18.00.
***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza mieszkańców do biura rady SP 10 ul. Morska 192, tel. (058) 663 63 18 na dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00:
8.10 - Monika Tokarska, 15.10 - Roman Bieszke, 22.10. - Andrzej Kobierowski, 29.10 - Piotr Rojek. Ponadto 8.10 w godz. 17.00 -18.00 dyżuruje radny Miasta Marcin Horała. 15.10 w godz. 17.00-18.00 dyżurować będą funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne informuje, że po przerwie wakacyjnej zostały wznowione dyżury radnych, które odbywają się w środę w godz. 17.00 - 18.00 w biurze przy ul. Witomińskiej 8: 8.10. - Włodzimierz Bardo.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00.
Harmonogram dyżurów: 9.10 - Lech Woltersdorf, 16.10 - Regina Szmal, 23.10 - Teresa Dyszlewicz, 30.10 - Zenon Roda. W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców dzielnicy, że w każdy poniedziałek od godz.17.00 do 18.00 dyżurują radni dzielnicy.
***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje o najbliższych terminach dyżurów radnych.
W dniu 6 pażdziernika 2008 roku w siedzibie rady dzielnicy dyżury pełnią: Radna Miasta Mirosława Borusewicz w godzi. 16.00 -18.00, Radna Dzielnicy Henryka Neubauer w godz. 17.00 - 19.00, oraz przedstawiciele Straży Miejskiej 17.00 -18.00.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że dyżury radnych dzielnicy w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Morskiej 186 odbywają się w każdy czwartek miesiąca w godz.17.00-18.00.
W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30 - 16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 w biurze Rady Dzielnicy. Dyżur pełnią również funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-18.00. I tak: 09.10- Ewa Bałdyga, 16.10.- Piotr Dłużak, 23.10- Ireneusz Drapaluk, 30.10.- Artur Beń, 06.11- Paweł Stec, 13.11.- Piotr Dłużak. W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że po przerwie wakacyjnej zostały wznowione dyżury radnych i funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek w godz.18.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Podgórskiej 14 (budynek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej) pokój nr 15, tel.(058) 665 50 00.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8/SP nr 33/, nr tel. (058) 625 32 95 w poniedziałki w godzinach 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki w godzinach 17.30 - 18.30 na dyżury członków Zarządu Dzielnicy i Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej.
I tak: 06.10 - Zbigniew Lehmannz, 13.10 - Mateusz Łegowski, 20.10 - Barbata Maćkowska, 27.10 - Elżbieta Ostasz, 03.11 - Jerzy Słowikowski, 10.11 - Bogusława Walda, 17.11 - Krzysztof Werner, 24.11 - Zofia Gacek, 01.12 - Piotr Gałuszka, 08.12 - Danuta Krygier, 15.12- Paweł Laskowski, 22.12 - Zbigniew Lehmann.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 08.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Przewodnicząca Zarządu - mgr Jolanta Roszczynialska dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00, a Wiceprzewodniczący Zarządu - Krzesław Kowalski dyżuruje w trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto można umówić się na spotkanie w innym terminie za pośrednictwem biura Rady.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49 ul. Steyera 2 tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul.Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 56 21. I tak: 8.10.- Łukasz Łasiński, 15.10.- Adam Mordako, 22.10 - Ewa Nawrocka, 29.10 - Zofia Rybakowska-Pohl.
W I środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redlowo informuje, że najbliższa sesja Rady Dzielnicy odbędzie się w dniu 9.10 (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie Rady tj. SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5. Zarząd Dzielnicy zaprasza na dyżury w poniedziałki w godz.17.00-18.00: I poniedziałek miesiąca - wiceprzewodniczący Józef Leszczyński, II poniedziałek - przewodnicząca Zarządu Wiesława Nadolska, III poniedziałek - wiceprzewodnicząca Alicja Kowalczyk. Radni dzielnicy dyżurują w czwartki w godz. 17.00 - 18.00: 9.10 - Beata Kupc-Muszyńska - komisja Społeczna, 16.10 - Artur Delke - komisja Bezpieczeństwa i Sportu, 23.10 - Ryszard Dziedzinkiewicz przewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej.
Radna Miasta J. Chacuk dyżuruje w 3-cią środę miesiaca w Biurze Rady Dzielnicy w godz. 12.30 - 13.30. Adres strony Rady: www.gdynia-redlowo.info, rada.redlowo@gdynia.pl
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają sie w każdy czwartek w godz.17.00-19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w biurze rady dyżur pełni radny miasta Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00-13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00-19.00, piątek w godz. 15.00-18.00. W najbliższym czasie dyżury pełnią: 9.10 - Beata Leng - Garbacz, 6.10 w godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej Bień. Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 08.10. - Marek Rodak, 15.10. - Cezariusz Stolarczyk, 22.10. - Lucyna Winiecka, 29.10. - Bożena Witecka.
W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00-18.00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00-16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MPOS.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że biuro rady czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00, tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełni Straż Miejska w godz.17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów radnych dzielnicy: 7.10. - Jarosława Pawlak, 14.10. - Anna Sadowska, 21.10. - Grzegorz Sadowski, 28.10. - Beata Smolińska, 4.11. - Magdalena Szablewska, 18.11. - Tomasz Śniadek.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00- 18.00. Dyżury: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 17.00 - 18.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00.

ikona