872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Rusza Fundusz Alimentacyjny

Przypominamy, że 1 października (środa) weszła w życie kolejna część nowej ustawy o Funduszu Alimentacyjnym, związana z wypłatą świadczeń. Aby otrzymać pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego należy złożyć wniosek  w Urzędzie Miasta (a nie u komornika, jak to odbywało się wcześniej).
Według statystyki UM Gdyni do dzisiaj zostało złożonych 823 wniosków, co stanowi połowę uprawnionych do pobierania poprzednio obowiązującej zaliczki alimentacyjnej.
Warto pamiętać, że zwiększone zostało kryterium dochodowe (do 725 złotych netto przypadających na członka rodziny) na podstawie którego przyznaje się świadczenie. Oznacza to, że z pomocy skorzysta więcej osób niż dotychczas. W nowym systemie alimentacyjnym jest możliwość otrzymywania świadczenia, nie tylko przez samotnych rodziców, ale również przez rodziny zrekonstruowane (konkubinat, ponowny związek małżeński).
Wnioski można pobierać i składać w Sali Obsługi Mieszkańców na parterze UM Gdyni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30. Wniosek jest także dostępny do pobrania ze strony Urzędu Miasta: www.gdynia.pl

ikona