872 (471) 2008-10-03 - 2008-10-09

Szkolenia, które dają szansę na lepsze życie

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni jest w trakcie realizacji projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny:
1. Projekt „Od dzisiaj mów do mnie szefie" - wsparcie dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Gdynia, w formie 6-dniowego szkolenia „Jak założyć własną firmę" oraz przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie dotacji składać można w pok. 108 w PUP Gdynia.
2. Projekt „Nie przegap" - wsparciem zostały objęte osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gdynia, które mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki uczestnictwu w szkoleniach: „Masaż", „Obsługa kas fiskalnych i nowoczesne techniki sprzedaży", „Intensywny kurs języka angielskiego".
3. Projekt „Wyjdź z cienia" - skierowany jest do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w PUP Gdynia. W ramach projektu uczestniczki odbyły szkolenia, a następnie zostały skierowane na staż lub przygotowanie zawodowe związane z kierunkiem szkolenia. Możliwość powrotu na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami i umiejętnościami bezrobotne kobiety uzyskują na kursach: „Pracownik biurowy", „Księgowość i kadry", „Florystyka".
4. Projekt „Doradca na plus" - w ramach projektu PUP Gdynia rozszerzył usługi doradcze zatrudniając dwóch dodatkowych doradców zawodowych, dzięki czemu osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają lepsze warunki dla rozwoju aktywności zawodowej.
5. Projekt „Umysłowa gimnastyka urzędnika" - w ramach projektu kluczowi pracownicy PUP Gdynia podnoszą poziom kwalifikacji i umiejętności zawodowych na szkoleniach, przyczyniając się do wzrostu jakości usług i potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, w godzinach 8.00 - 15.00.
***
W ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- Doradztwo biznesowe - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania,
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej) -wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania,
- Badanie predyspozycji zawodowych - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania,
- Jak założyć działalność gospodarczą? - 06.10.2008,
- Jak napisać biznes plan? - 07.10.2008,
- Podstawy korzystania z internetu -28.10.2008
- Podstawy arkusza kalkulacyjnego EXCEL - 29.10.2008.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr (058) 622 20 52, (058) 622 60 17, (058) 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I piętro).
Szczegółowe informacje: www.fungo.com.pl

ikona