873 (472) 2008-10-10 - 2008-10-16

Nowe stadiony

W związku z licznymi pytaniami gdyńskich kibiców, co z budową nowego stadionu piłkarskiego w miejscu obecnie istniejącego przekazujemy garść aktualności. Koszt inwestycji to około 100 mln złotych. Istnieje duża szansa otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej nawet do 40%, czyli 40 mln złotych. Trwa procedura składania wniosków w sprawie grantu europejskiego oraz ich weryfikacji przez marszałka województwa. Rozstrzygnięcie o przyznania środków nastąpi w maju 2009 roku i wówczas okaże się czy stadion będzie budowany także z pieniędzy unijnych. Jeśli nie, to proces budowlany wydłuży się w czasie - do 3 lub 4 lat. Nie zmienia to faktu, że budowa nowego stadionu jest przesądzona i w budżecie miasta znajdą się środki na ten cel, nawet gdyby miała zostać uruchomiona specjalna rezerwa budżetowa. Uwaga! Po zakończeniu rundy jesiennych rozgrywek po 6 grudnia 2008 r. rozpocznie się rozbiórka starych trybun stadionu.
Warto także wspomnieć o nowym stadionie rugby. Już 14 października zostanie rozstrzygnięty przetarg na jego budowę. Jeśli wynik przetargu nie będzie oprotestowany i nie zaistnieją inne przeszkody w postępowaniu, to z początkiem listopada rozpoczną się prace budowlane. Ten stadion powstanie między ul. Sportową a halą sportowo-widowiskową. W czasie jego budowy, trwającej według planów około roku, treningi rugby będą odbywać się na jednym z boisk GOSiR-u.