873 (472) 2008-10-10 - 2008-10-16

Ruszył Fundusz Alimentacyjny

Przypominamy, że 1 października (środa) weszła w życie kolejna część nowej ustawy o Funduszu Alimentacyjnym, związana z wypłatą świadczeń. Aby otrzymać pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta (a nie u komornika, jak to odbywało się wcześniej).
Warto pamiętać, że zwiększone zostało kryterium dochodowe (do 725 złotych netto przypadających na członka rodziny) na podstawie którego przyznaje się świadczenie. Oznacza to, że z pomocy skorzysta więcej osób niż dotychczas. W nowym systemie alimentacyjnym jest możliwość otrzymywania świadczenia, nie tylko przez samotnych rodziców, ale również przez rodziny zrekonstruowane (konkubinat, ponowny związek małżeński).
Wnioski można pobierać i składać w Sali Obsługi Mieszkańców na parterze UM Gdyni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.
Wniosek jest także dostępny do pobrania ze strony Urzędu Miasta: www.gdynia.pl