874 (473) 2008-10-17 - 2008-10-23

Biesiada literacka z Józefem Henem

26 października 2008 o godz. 12.00 w Klubie Marynarki Wojennej Riwiera w Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1 rozpocznie się spotkanie, w ramach „Biesiady Literackiej" z Józefem Henem- wytrawnym biografem i eseistą. Objawił się w końcu lat 70, gdy jedną z jego najlepszych książek okazała się „Ja, Michał z Montaigne".
Urodził się w Warszawie. W listopadzie 1939 r. przedostał się przez granicę na ziemie zajęte przez Sowietów. Wiosną 1940 r. pracował przy budowie autostrady Lwów-Kijów, co po latach opisał w książce „Najpiękniejsze lata". Wiosną 1944 r. wstąpił do Wojska Polskiego, pozostając w nim do 1952 r., kiedy to zwolniony został ze służby w stopniu kapitana rezerwy.
Jest autorem licznych powieści („Kwiecień"), opowiadań („Oko Dajana"), dzienników („Nie boję się bezsennych nocy") i tomów wspomnień („Nowolipie"). W latach 1966 -1968 Józef Hen był wiceprezesem oddziału warszawskiego Związku Literatów Polskich. W 1976 r. był jednym z sygnatariuszy Listu 101, wyrażającego protest przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL. W latach 1978-1980 ponownie został wiceprezesem oddziału warszawskiego ZLP, a następnie jego prezesem - do rozwiązania związku w 1983 r. W 1989 r. wstąpił do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Publikował i wydawał w Paryskiej Kulturze Jerzego Giedroycia pod pseudonimem Korab.