874 (473) 2008-10-17 - 2008-10-23

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 29 w dniu 18.10.2008 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy, zaprasza rodziców wraz z dziećmi w wieku 3 - 5 lat, na spotkanie ze specjalistami (logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog) 22.10.2008 w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.