Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

874 (473) 2008-10-17 - 2008-10-23

Spotkanie absolwentów orłowskiego „Ekonomika”

20 września br. w Zespole Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni - szkole z ponad 80 letnią tradycją - odbyło się uroczyste spotkanie Absolwentów. Przybyło aż 200 byłych uczniów z roczników maturalnych 1956 - 2001. Najliczniejszą grupę stanowiły roczniki 1956, 1967, oraz 1969.Wśród gości - znaleźli się również emerytowani nauczyciele - byli pracownicy szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości przez Dyrekcję Szkoły oraz Grono Pedagogiczne.
Obecni uczniowie „Ekonomika" przywitali Absolwentów specjalnie przygotowanym na tą okoliczność - programem artystycznym.
Uczestnicy zjazdu z sentymentem odwiedzali zakątki szkoły, oglądali stare fotografie, dzienniki lekcyjne, szkolne kroniki - niejednokrotnie odnajdując cenne dla siebie pamiątki. Po wykonaniu zbiorowych zdjęć - absolwenci - podzieleni na poszczególne roczniki - udali się do sal lekcyjnych, aby w bardziej kameralnej atmosferze powspominać szkolne lata i odnowić dawne znajomości.
Organizatorzy zjazdu pragną serdecznie podziękować wszystkim gościom za przybycie i dobrą zabawę! Dziękują również sponsorom, nauczycielom i uczniom ZSAE za pomoc w zorganizowaniu imprezy.