874 (473) 2008-10-17 - 2008-10-23

Stowarzyszenie Ovum zaprasza

Stowarzyszenie Ovum zaprasza na szkolenie z podstaw prawa.
Wiedza zdobyta pomoże lepiej orientować się i poruszać po gąszczu przepisów. Omówione będą podstawowe pojęcia, prawa i obowiązki a także wzory pism.
Bezpłatne szkolenie odbędzie się w gdyńskim Centrum Organizacji Pozarzadowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31 w dniu 21.10 o godz. 18.30 i będzie trwało 1,5 godziny.