875 (474) 2008-10-24 - 2008-10-30

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 44 na Karwinach w dniu 25.10.2008 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.