875 (474) 2008-10-24 - 2008-10-30

Eko Dolina w Łężycach - kolejne inwestycje

Eko Dolina w Łężycach rusza z nowymi inwestycjami. 17 października podpisano trzy kontrakty na budowę kompostowni i rozbudowę sortowni. Są to:
1) „Projektowanie i rozbudowa budynku sortowni odpadów" - wykonawca: PBR-MEGARON Sp. z o. o.
2) „Dostawa wraz z projektowaniem i rozbudową linii technologicznej sortowni odpadów" - wykonawca: Sutco - Polska Sp. z o. o.
3) „Projektowanie i budowa kompostowni odpadów" - wykonawca: Hydrobudowa S.A.- Lider Konsorcjum, Compost Systems Gmbh - Partner Konsorcjum.
Jest to kolejna faza inwestycji i rozbudowa zakładu zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach - projektu prowadzonego w ramach „Gospodarka Odpadami dla Doliny Roboty mają zakończyć się pod koniec 2009 roku lub na początku 2010 roku.
Łączny koszt inwestycji to 36,2 mln zł. Budowa I etapu zakładu oraz jego obecna rozbudowa zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - funduszu ISPA oraz Funduszu Spójności w wysokości 15,01 mln Euro.
Zakład zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach (I etap) został zbudowany w latach 2003-2005. W pierwszym etapie wybudowano między innymi: sortownię odpadów, kwaterę składową, elektrownię biogazową, podczyszczalnię, kompostownię pryzmową oraz pełną infrastrukturę techniczną.
Działalność Eko Doliny obejmuje obszar gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" na którym zamieszkuje ponad 400 tys. osób