875 (474) 2008-10-24 - 2008-10-30

Jubileusz 60-lecia SP 24

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Uczniowie oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27 serdecznie zapraszają na wyjątkowe Święto - Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej. Obchody odbędą się 28 listopada 2008 r.
Informacje na stronie http://www.zssnr17.logonet.pl oraz pod numerami telefonów: (058) 620 72 25, (058) 661 47 57.