875 (474) 2008-10-24 - 2008-10-30

Po zbiórce cegiełek

W oparciu o postanowienia art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. nr 22 poz. 162 z późn. zmianami), Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej „Vetra" przeprowadził w okresie 19.09.2008 - 21.09.2008 zbiórkę publiczną na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.09.2007 - decyzja nr OBO 5022-11/2008. Sprzedawane były cegiełki - bilety okolicznościowe z okazji „65-lecia komunikacji trolejbusowej w Gdyni".
Zebrano łącznie kwotę 535,00 zł, która zostanie wykorzystana na ochronę materialną zabytków związanych z komunikacją miejską w Trójmieście i regionie gdańskim. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej „Vetra" serdecznie dziękuje za zainteresowanie i zakup cegiełek.