875 (474) 2008-10-24 - 2008-10-30

Program „Koci Dom”

W 2005 roku rozpoczęto program pod hasłem „Koci dom", nadzorowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, a finansowany ze środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program realizowany jest przy współudziale organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest pomoc zwierzętom. W program włączyły się administracje spółdzielni mieszkaniowych, wspólnoty i osoby prywatne.
Głównym założeniem programu jest nieodpłatne przekazywanie „kocich domków" opiekunom bezpańskich, wolnobytujących kotów. W zamian za podjęcie współpracy opiekunowie kotów za pośrednictwem schroniska dla bezdomnych zwierząt - „Ciapkowo" otrzymują środki antykoncepcyjne dla zwierząt, suchą karmę, a także mogą poddać sterylizacji lub kastracji bezpańskie koty. Warunkiem jest schwytanie i dowiezienie zwierzęcia do schroniska po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu oraz zapewnienie mu opieki przez pierwszych kilka dni po zabiegu.
Od początku programu opiekunowie kotów otrzymali 29 kocich domków, a w bieżącym roku otrzymają ich 21. Wszystkie tegoroczne kocie domki zostały już przydzielone na podstawie złożonych podań i oczekują na odbiór w schronisku „Ciapkowo".
Kocie domy wykonane są z drewna i ocieplane styropianem, mają otwierany dach pokryty papą, zadaszony podest, gdzie można wykładać karmę. Są podzielone w pionie i poziomie na cztery pomieszczenia zapewniające kotom dobre schronienie na czas zimy.
Osoby opiekujące się bezpańskimi kotami, które chciałyby otrzymać koci dom w przyszłym roku powinny zwrócić się do właściwej administracji z taką prośbą lub wystąpić z pismem do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, załączając pisemną zgodę właściciela terenu na ustawienie domku w wybranym miejscu. Ponadto powinny dołączyć pisemne zobowiązanie, że będą dbać o czystość i porządek wokół domku oraz beda prowadzić działania mające na celu ograniczenie populacji kotów.
Prosimy o kontakt (tel. 058 66 20 204) wszystkich, którzy składali od października 2007 r. do końca lipca 2008 r. prośby o koci domek celem potwierdzenia przydziału i odebrania zlecenia, które jest podstawą wydania kociego domku w schronisku.