875 (474) 2008-10-24 - 2008-10-30

Warsztaty dla organizacji pozarządowych

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na warsztaty na temat: „Pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert".
Oferta Centrum skierowana jest do organizacji pozarządowych mających siedzibę w Gdyni lub działających na rzecz mieszkańców Gdyni, w tym także organizacji w trakcie rejestracji.
Warsztaty prowadzone są przez pracowników GCOP od ponad dwóch lat, najbliższe odbędą się 30 października (czwartek) w godzinach od 16.30 do 19.30 w siedzibie Centrum przy ulicy 3 Maja 27/31.
Udział jest nieodpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń, formularz dostępny jest na stronie www.gdynia.pl i w GCOP (tel/fax 058 621 80 98).
Zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach z niżej wymienionych powodów:
- wydatki samorządu gdyńskiego na zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym systematycznie rosną;
- przyjęty został harmonogram otwartych konkursów ofert na rok 2009;
- spotkanie będzie również okazją do nawiązania współpracy z GCOP, a także wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w Gdyni.
Z naszej oferty skorzystało do tej pory ponad 368 osób działających na rzecz gdyńskich organizacji. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach.
Zapraszamy serdecznie!