876 (475) 2008-10-31 - 2008-11-06

Fundacja Gospodarcza zaprasza

Fundacja Gospodarcza jako jeden z sześciu Punktów Konsultacyjnych w województwie pomorskim oferującym usługi doradcze i informacyjne z zakresu zakładania, prowadzenia i dofinansowania działalności gospodarczej oraz programów i form wsparcia MŚP zaprasza Mikro, Małych, Średnich i Dużych Przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do udziału w spotkaniach promocyjno - informacyjnych nt. oferty usług punktów konsultacyjnych (PK) w powiatach województwa pomorskiego.
Spotkanie odbędzie się:
24.11. o godz. 13.00 w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2.
Spotkania zrealizowane będą w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci".
Wszyscy zainteresowani udziałem w spotkaniach proszeni są o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: (058) 622 60 17 wew. 38 lub (058) 622 95 43 wew. 44.

ikona