876 (475) 2008-10-31 - 2008-11-06

Nagroda Ministra Środowiska dla KZG „Dolina Redy i Chylonki”

22 października podczas uroczystej gali w Warszawie Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni otrzymał honorowy tytuł „Lidera Ekologii Polskiej" w podkategorii Związek Gmin. Nagroda została wręczona przez Ministra Środowiska Macieja Nowickiego, a statuetkę odebrał Przewodniczący Zarządu Związku - Tadeusz Wiśniewski.
Związek zgłosił do konkursu wniosek zatytułowany „Kompleksowe działania służące ochronie i poprawie stanu środowiska w rejonie Zatoki Gdańskiej". Opisany został system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz działania inwestycyjne w ramach zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków. System dot. zarządzania odpadami komunalnymi jest realizowany na terenie gmin-członków związku łącznie z instalacją spółki Eko Dolina, zaś zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków są objęte działalnością spółki PEWIK. We wniosku zawarto również sposoby angażowania społeczności lokalnych gmin członkowskich w projekty na rzecz ochrony środowiska oraz metody aktywizowania mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej, promocji i informacji.
To już 11. edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii" zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Tytuł „Lider Polskiej Ekologii" przyznawany od 1997 roku stał się ważnym elementem promocji a także zachętą dla kolejnych polskich firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, ochrony przyrody. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 134 jednostki. O tytuł ubiegało się 79 gmin, związków gmin i powiatów oraz 53 przedsiębiorstwa. Podczas oceny zgłoszonych wniosków niezależni eksperci oraz Rada Programowa szczególną uwagę zwracali na zastosowanie najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań.
***
KZG „Dolina Redy i Chylonki" powstał w 1991 roku i zrzesza 8 gmin: Gdynię, Redę, Rumię, Sopot, Wejherowo, gminę Kosakowo, gminę Szemud i gminę Wejherowo. Aktualności dotyczące działalności Związku znajdują się na oficjalnej stronie: www.kzg.pl