876 (475) 2008-10-31 - 2008-11-06

WWW.2wojna.gdynia.pl - aktualności

W ciągu 2 miesięcy po otwarciu portalu projektu edukacyjnego: „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej" nastąpiło zauważalne zwiększenie liczby informacji, dostępnych na stronie internetowej www.2wojna.gdynia.pl. Informacja o projekcie dotarła do internautów z zagranicy, m.in. dzięki pomocy korespondentów redakcji zagranicznych w Polsce, którzy tłumaczyli informacje na języki: angielski, niemiecki, francuski, portugalski czy czeski. Wiele osób - głównie z Europy - zgłasza swoje uwagi do informacji umieszczonych na stronie internetowej, dzięki temu jest ona na bieżąco aktualizowana i korygowana.
Dotychczas z tej strony internetowej skorzystało ok. 3.800 osób.
Lista osób, które nie przeżyły wojny jest systematycznie uzupełniana o nieznane dotychczas nazwiska. Aktualnie wynosi ponad 3600. Trwa ustalanie listy poległych żołnierzy i marynarzy - mieszkańców Gdyni.
Ponadto na stronie znaleźć można:
- listę osób deportowanych z Gdyni. Pierwsza grupa liczy 250 nazwisk;
- w zakładce „Archiwum" opublikowana też została praca magisterska „Z dziejów Gdyni w okresie II Wojny Światowej".
- uzupełniana jest stale przedwojenna „Księga Adresowa Gdyni".
- warto przeczytać bardzo ciekawe wspomnienia ś.p. ks. Józefa Szarkowskiego, a także innych osób.
- odtwarzana jest pełna lista mieszkańców Gdyni w 1939 r. Jest to bardzo pracochłonna i trudna praca - z uwagi na liczbę mieszkańców i często złą jakość dokumentów meldunkowych. W najbliższym czasie opublikowana zostanie pierwsza część ewidencji mieszkańców.

Zapraszamy na stronę: www.2wojna.gdynia.pl