877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat, nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dn. 08.11.2008 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 27. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program relizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku 3 - 6 lat (wraz z rodzicami) na spotkanie ze specjalistami - logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog w dniu 12.11.2008 w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.