877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

Obchody 60-lecia SP 24

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Uczniowie oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27 serdecznie zapraszają zwłaszcza absolwentów, na wyjątkowe Święto - Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej. Obchody odbędą się 28.11.2008 r. Informacje na stronie www.zssnr17.logonet.pl oraz pod numerem telefonów: (058) 620 72 25, (058) 661 47 57

ikona