877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

Uczenie się przez całe życie - COMENIUS

Gimnazjum nr 4 z Gdyni jest uczestnikiem międzynarodowego projektu Comeniusa „Międzykulturowego dialogu poprzez muzykę". Rozpoczął się on w sierpniu 2008 roku a zakończy się w czerwcu 2010 roku.
Uczestniczy w nim w sumie 9 szkół z 8 krajów Europy: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Cypru, Włoch, Czech, Bułgarii i Polski, w sumie około 1000 uczniów w wieku od 14 do 18 lat i 54 nauczycieli.
Językiem dialogu jest angielski.
Zadaniem każdej szkoły jest wybranie jednej narodowej piosenki związanej z tradycją danego kraju, opracowanie portretu kulturowego swojego kraju, opracowanie wspólnego „Słownika partnerskiego", napisanie międzynarodowego hymnu i stworzenie „Przewodnika kulturowego". W ciągu dwóch lat trwania projektu uczniowie w swoich szkołach, w czasie 6 partnerskich wizyt uczyć się będą wszystkich piosenek, prezentować je będą w czasie wpólnych koncertów, nauczyciele włączą je do programów nauczania takich przedmiotów jak: muzyka, historia czy geografia. W czasie trwania projektu uczniowie na bieżąco będą redagować specjalną stronę projektu, wymieniać informacje, zamieszczać projekty.
Uczniowie z gdyńskiego Gimnazjum nr 4 na początku przyszłego roku wyjeżdżają do Słowenii a wiosną gościć u siebie będą wszystkie szkoły partnerskie. Uczniowie pod opieką swych nauczycieli przygotowują prezenetację o naszym kraju, regionie.
Podstawowe cele szkół biorących udział w projekcie:
- dzielenie się narodowymi tradycjami i muzycznymi z innymi społecznościami europejskimi,
- budowanie przyjaźni, zrozumienia i tolerancji poprzez poszanowanie wzajemnych oczekiwań i celów,
- odkrycie wspólnej tożsamości europejskiej wśród wszystkich szkół biorących udział w projekcie,
- wypróbowanie zadań ćwiczących umiejętność współpracy w grupie poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć,
- stworzenie szansy dla uczniów i nauczycieli uzyskania większej pewności siebie w wyrażaniu swych myśli poprzez naukę języków obcych,
- budowanie pomostów zrozumienia specyfiki każdego z krajów poprzez poznanie ich muzyki, języka, obyczajów.
Więcej informacji: http://www.gimnazjum4.gom.pl/