881 (481) 2008-12-05 - 2008-12-11

Gdynia wolna od wścieklizny

Rozporządzeniem nr 2/2008 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni z dnia 29 listopada 2008 r.
uchyla się rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni na 1/2000 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny zwierząt, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze a teren uznaje wolnym od wścieklizny.
Rozporządzenie wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Gdyni.

Przypomnijmy, że w sierpniu uznano za zagrożony wścieklizną obszar w Gdyni, położony w granicach:
- od strony południowej - wzdłuż ul. Wójta Radtkego do placu Konstytucji
- od strony zachodniej - ulicę Janka Wiśniewskiego do skrzyżowania z ulicą Polską
- od strony północnej - wzdłuż linii kolejowej - najbliższej ul. Polskiej
- od strony wschodniej - wzdłuż ul. Chrzanowskiego, dalej odcinek ulicy Węglowej między ul. Chrzanowskiego do Portowej, następnie Portowa do skrzyżowania z ul. Wójta Radtkego.

ikona