882 (482) 2008-12-12 - 2008-12-18

„Gdynia bez barier”

Rusza kolejna - dziesiąta już edycja - konkursu „Gdynia bez barier".
Celem tego konkursu jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących bądź w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności.
W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.
Zasady konkursu:
1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
- tytuł programu,
- cel,
- propozycję innowacji i rozwiązań
- kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna)
Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
2. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia - typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
3. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.
Nagrodami w konkursie są medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez Barier", prawo użytkowania logo „Gdynia bez Barier" na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego oraz obrazy artystów malujących ustami i nogami.
Finał X edycji konkursu „Gdynia bez barier" planowany jest na 29 maja 2009 roku i odbędzie się, jak co roku, w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Wnioski można składać do 31 marca 2009 roku w Samodzielnym Referacie do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni (I piętro Urzędu Miasta, pok. 114 a, tel. (058) 66 88 790, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl).