882 (482) 2008-12-12 - 2008-12-18

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dniu 13 grudnia 2008 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkoli Samorządowych nr 29 (Obłuże, ul. Adm. Unruga 53) i nr 44 (Karwiny, ul. Tatarczana 4).
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.