882 (482) 2008-12-12 - 2008-12-18

Dotacje na zabytki - wnioski do 10.01.2009!

Przypominamy, że do 10 stycznia 2009 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących sie w granicach administracyjnych Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje zawarte są we wkładce do „Ratusza" nr 878 z dnia 14 listopada 2008 r. oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki". Dodatkowe informacje: tel. (058) 66 88 343.