882 (482) 2008-12-12 - 2008-12-18

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Biuro Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych wprowadza nową ofertę dla organizacji pożytku publicznego - konsultacje z zakresu rachunkowości i księgowości oraz rozliczania dotacji z budżetu miasta. Jest to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania przedstawicieli III sektora wyrażane m.in. podczas spotkania plenarnego na Gdyńskim Forum Pozarządowym oraz podczas prac Komisji Konsultacyjnej.
Porady, udzielane przez wykwalifikowanego księgowego, są skierowane do osób odpowiedzialnych za sprawy księgowe i finansowe w stowarzyszeniach i fundacjach. Z doradztwa korzystać mogą organizacje z siedzibą w Gdyni, zarówno już zarejestrowane, jak i będące w trakcie rejestracji. Na konsultacje należy zabrać ze sobą aktualny statut organizacji.
Projekt porad z zakresu księgowości przez okres pierwszych dwóch miesięcy zostaje uruchomiony pilotażowo i trwać będzie do końca grudnia br.
Dyżur odbędzie się 18 grudnia br. Trwać będzie trzy godziny (od 16.00 do 19.00). Ze względów organizacyjnych ustalono maksymalny czas jednej konsultacji na 20 min. oraz wprowadzono zapisy na porady na podstawie zgłoszenia.
Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej www.gdynia.pl w części Gdynia pozarządowa oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Zgłoszenia należy przesyłać mailem (gcop@gdynia.pl) lub składać osobiście w Biurze Prezydenta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Porady udzielane będą nieodpłatnie.