882 (482) 2008-12-12 - 2008-12-18

Krajowi Liderzy Innowacji na Pomorzu

Etap regionalny konkursu na Krajowego Lidera Innowacji 2008, którego organizatorem była warszawska Fundacja Innowacji i Rozwoju rozstrzygnięty.
Innowacyjną Gminą wybrano Gdynię, Innowacyjną Organizacją zostało zarządzające Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdyńskie Centrum Innowacji, natomiast nagrodę za Innowacyjny Produkt otrzymała firma TeleMobile Electronics z Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.
Konkurs realizowany jest na poziomie ogólnokrajowym i ma charakter otwarty.
Podczas tegorocznej regionalnej edycji konkursu o tytuły Krajowych Liderów Innowacji w 4 kategoriach ubiegały się firmy, instytucje i gminy oraz uczestnicy indywidualni z Regionu Pomorskiego.
W edycji regionalnej konkursu Tytułem Innowacyjna Gmina została uhonorowana Gdynia za podejmowanie inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Tytuł Innowacyjna Organizacja otrzymało Gdyńskie Centrum Innowacji, jednostka budżetowa realizująca inicjatywę samorządu gdyńskiego jaką jest działający od 2001 roku Pomorski Park Naukowo-Technologiczny za podejmowanie oraz promowanie inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Nagrodę w kategorii Innowacyjny Produkt otrzymała prowadząca działalność w PPNT od 2006 roku firma TeleMobile Electronics - zespół doświadczonych inżynierów tworzących innowacyjne rozwiązania, głównie w dziedzinie technologii bezprzewodowych i mikrofalowych za wprowadzenie przez firmę nowego innowacyjnego produktu.
Pozostałe wyróżnienia w kategorii gmin otrzymały gminy Ustka i Czarne.
Gdyńskie Centrum Innowacji było jedyną instytucją z Regionu, która otrzymała wyróżnienie w kategorii Innowacyjna Organizacja.