882 (482) 2008-12-12 - 2008-12-18

Nowe inwestycje na Chwarznie - Wiczlinie

W czwartek 11 grudnia 2008 r. przy pompowni ścieków P1 w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej odbyła się uroczystość zakończenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Budowę rozpoczęto w listopadzie 2006 roku. Całe przedsięwzięcie jest częścią projektu realizowanego przez PEWiK Gdynia Sp. z o.o. wraz z miastami: Gdynią, Redą i Wejherowem, gminami wiejskimi: Kosakowem i Wejherowem, zrzeszonymi w KZG Dolina Redy i Chylonki oraz sąsiednią gminą Puck. Obszar nowej sieci wynosi ok. 300 ha, na którym docelowo ma zamieszkać ponad 32 tys. mieszkańców!

Inwestycja umożliwi dostęp do systemu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej dla mieszkańców terenów dotąd nieuzbrojonych oraz pozwoli korzystać z uzdatnionej wody spełniającej światowe i europejskie normy jakości pochodzącej ze zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wiczlino. W ramach inwestycji wybudowano: 15 km sieci wodociągowej, 12 km kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie ścieków, 5 km kolektora sanitarnego z Pustek Cisowskich do Wiczlina, 1,6 km bezodkrywkowej renowacji kolektora „Pucka". Do budowy sieci wykorzystano rury kamionkowe nowej generacji. Główną bowiem zaletą kamionki jest długowieczność i szczelność instalacji oraz brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

Wartość nowej inwestycji wyniosła 5,7 mln euro, w tym: 1 mln euro - sieć wodociągowa, 3 mln euro - kanalizacja sanitarna, 1,2 mln euro - kolektor sanitarny z Pustek Cisowskich, 0,5 mln euro - renowacja kolektora „Pucka".

UWAGA! Od listopada 2008 r. nieruchomości znajdujące się przy wymienionych ulicach, mogą być przyłączane do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Chwarzno-Wiczlino: Żaglowa, Kliprowa, Flagowa, Jachtowa, Chwarznieńska, Perkoza, Fregatowa, Czapli, Kormorana, Łabędzia, Wiczlińska, O.Zagłoby, M.Wołodyjowskiego, A. Kmicica, Deszczowa, Mokra, Śliska, J.Kamrowskiego, Sucha, Kotwiczna, Pokładowa, Sterowa.

Informacje dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gdyni Chwarzno - Wiczlino, a także pytania dotyczące możliwości podłączenia nieruchomości do sieci można uzyskać w Dziale Realizacji Projektu PEWiK Gdynia pod numerem tel: (058) 6687 233 lub e-mail: ispa@pewik.gdynia.pl