882 (482) 2008-12-12 - 2008-12-18

Podziękowania

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza" oraz Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1, serdecznie dziękują Dyrekcji Teatru Miejskiego w Gdyni, Zarządowi Portu Gdynia, Zespołowi Tańca Irlandzkiego i Szkockiego Uniwersytetu Gdańskiego TREBRARUNA, Zespołowi „Szwagry", przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami" z Elbląga, Młodzieżowemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu nr 2 dla Głuchych w Wejherowie, Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Somoninie, panu Piotrowi Gotowale i delikatesom „Adamski" za okazaną pomoc przy organizacji i uświetnienie koncertu z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 1 grudnia w Teatrze Miejskim w Gdyni.
***
Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni-Oksywiu, ul. Śmidowicza 49 składają serdeczne podziękowania przedstawicielkom Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości: pani Jadwidze Stefanowicz oraz pani Iwonie Zagórskiej za poprowadzenie warsztatów dla uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer.
Umiejętności przekazane przez mistrzynie fryzjerstwa pozwolą na lepsze przygotowanie się do egzaminów czeladniczych i wejścia na rynek pracy.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni oraz Kierownictwo Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni dziękuje Radzie Dzielnicy Witomino Leśniczówka za zorganizowanie Mikołajkowych Zawodów Pływackich dla dzieci i młodzieży Gdyni.