882 (482) 2008-12-12 - 2008-12-18

W nowej siedzibie

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Gdyni ul. Bp. Dominika 25 informuje, że z dniem 15.12.2008r. następuje zmiana siedziby placówki. Nowy adres: Gdynia - Karwiny ul. L. Staffa 10 (pawilon Zespołu Szkół Nr 10 - Szkoła Podstawowa Nr 42 i Gimnazjum Nr 15). Telefon pozostaje bez zmian: (058) 622 09 42.

ikona