883 (483) 2008-12-19 - 2009-01-08

Etiudy Teatru Społecznego

19.12.08. o godz. 17.00, ul. Harcerska 4 Teatr Społeczny Biuro Rzeczy Osobistych serdecznie zaprasza na wieczór z aktorami BRO. W programie:
• Etiudy: Troska i miłość, Przebudzenie,
• Otwarty warsztat teatralny.
Etiudy oraz otwarty warsztat są efektem samodzielnej pracy aktorów BRO realizowanej w ramach projektu: teatr formą aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Teatr BRO funkcjonuje w ramach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.
Zadanie finansowane przez UM Gdyni.

ikona