883 (483) 2008-12-19 - 2009-01-08

Gdynia spełnia marzenia podróżników!

Trzeba być młodym globtroterem, mieć marzenia i wygrać w konkursie o Nagrodę im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się w trakcie XI Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni oraz X Finału Konkursu Kolosy!
Impreza odbędzie się w dniach 20 - 22 marca 2009 roku i spotkania odbędą się po raz pierwszy w gdyńskiej hali sportowo - widowiskowej!
Nagroda im. A. Zawady przyznawana jest od 2002 roku.
Ma ona umożliwić młodym podróżnikom spełnienie ambitnych podróżniczo-eksploracyjnych celów. Nagroda, to oprócz dyplomu, ufundowany przez Prezydenta Miasta Gdyni grant podróżniczy w wysokości 10 000 zł - na zorganizowanie wyprawy!
Laureata, który nie ukończył jeszcze 30 lat wybierze Kapituła spośród zaproszonych do Gdyni podróżników, alpinistów, żeglarzy i grotołazów. Liczyć się będzie dotychczasowy dorobek oraz oryginalność i jakość projektu, na który laureat zobowiązuje się przeznaczyć grant. (Dopuszcza się możliwość zgłoszenie grupowego w przypadku gdy średnia wieku nie przekracza 30 lat).
Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Spotkań ilustrowanej prelekcji, o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia 2009 roku - pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia oraz kopię pocztą elektroniczną na adres: kapitula@kolosy.pl
Formularz oraz regulamin do pobrania - w Urzędzie Miasta Gdyni ul. Legionów 130 pok. 8 oraz na stronie www.gdynia.pl/spotkania
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 620 22 07, e-mail: turystyka@gdynia.pl

ikona