883 (483) 2008-12-19 - 2009-01-08

Otwarcie kolejnego ŚDS

18.12 przy ul. Wąsowicza 3 odbyła się uroczystość otwarcia nowego gdyńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy.
Placówka (funkcjonuje już od 1 grudnia) prowadzona przez MOPS w Gdyni świadczy usługi dla 50 osób, w tym starszych, cierpiących na chorobę Alzheimera oraz niepełnosprawność umysłową. Nowy ŚDS, oprócz całodziennej, fachowej opieki, zapewnia gdyńskim seniorom także zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne.
Chętni lub rodziny chcące zgłosić swoich krewnych mogą skontaktować się z pracownikiem ŚDS od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 pod numerem tel. (058) 622 36 03. W Gdyni funkcjonuje jeszcze jeden ŚDS, przy ul. Gen. Maczka 1.

ikona