883 (483) 2008-12-19 - 2009-01-08

Rodzinny program gdyńskiego MOPS

15 grudnia - w Hotelu Gdynia, odbyła się konferencja podsumowująca pilotażową edycję projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie".
Program był realizowany przez gdyński MOPS i współfinansowany ze środków strukturalnych UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mimo, że była to pilotażowa edycja rezultaty projektu „Rodzina bliżej siebie" można uznać za spory sukces. Przy swoich rodzinach, które miały zerwane lub znacznie osłabione więzi rodzinne, pozostało aż 79 podopiecznych, a niestety 5 dzieci zostało odebranych rodzicom i trafiło do m.in. domów dziecka.
W programie brało udział 30 rodzin, a swój udział w następnej edycji - która rusza na początku 2009 roku - zapowiedziało 28 rodzin. Do tej liczby zostanie zakwalifikowanych jeszcze 12 nowych rodzin oraz 18 osób usamodzielnianych (czyli osób, które np. opuszczają domy dziecka).
Projekt zakładał powołanie sześciu tzw. asystentów rodzin. Każdy z nich miał pod opieką 5 rodzin.
Koszt kolejnej edycji programu „Rodzina bliżej siebie" wyniesie około 1,2 mln złotych i będzie współfinansowana ze środków strukturalnych UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona